Reklamacje

Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów „sklep” ponosi odpowiedzialność za wady.

Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym e-romantica.pl może być reklamowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jej wydania klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.

Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez „sklep” lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres „sklepu” podany w punkcie 1.2, mailowo na następujący adres e-mail: sklep@e-romantica.pl

W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany formularz „reklamacja” (dostępny w serwisie internetowym, w panelu klienta, przy każdym zamówieniu), który można wypełnić online lub wydrukować, a następnie odesłać towar na adres: romantica mariola wesołowska, ul. 6 sierpnia 14, 90-416 łódź.

Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje klienta o sposobie jej rozpatrzenia.

W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

Aktualności

Przeczytaj co dzieje się w świecie mody