Regulamin

Niniejszy dokument określa zasady zawierania Umów Sprzedaży, zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego - Sklep Internetowy Romantica Mariola Wesołowska na rzecz Kupującego/Klienta. Regulamin określa prawa i obowiązki Kupującego/Klienta i Sprzedającego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem www.e-romantica.pl jest ROMANTICA Mariola Wesołowska z siedzibą w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 14 (zwana dalej: „Sklep”), posiadająca REGON: 100598508, NIP: 729-103-72-46

1.2 Klient/Kupujący kontaktuje się ze sklepem internetowym, pod adresem e-mail: sklep@e-romantica.pl lub telefonicznie pod numerem: 0048 505 926 900 (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora) lub poprzez formularz kontaktowy na stronie sklepu.

2. ZASADY DZIAŁANIA SKLEPU INTERNETOWEGO

2.1. „Sklep” prowadzi sprzedaż internetową odzieży i akcesoriów damskich za pośrednictwem strony internetowej www.e-romantica.pl

Warunkiem koniecznym do korzystania z usług oferowanych na stronie internetowej „Sklepu” jest posiadanie przez Klienta komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do internetu, dostęp do poczty elektronicznej oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa. Ponadto do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.

3. WARUNKI ZAMAWIANIA TOWARÓW

3.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.e-romantica.pl

3.2. Na stronie internetowej znajdują się karty informacyjne produktów zawierające opis towaru, kolory, rozmiary, cenę, dostępność, itp.

3.3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, określając rozmiar, kolor oraz liczbę zamawianych sztuk.

4. PROCES SKŁADANIA ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

4.1 Na karcie wybranego produktu Klient określa parametry towaru (rozmiar, kolor, ilość sztuk), a następnie klika ikonę „Do koszyka”.

4.2 Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u góry strony. Przejść do koszyka można poprzez wybranie przycisku „KOSZYK”, który uruchamia stronę pokazującą wszystkie produkty, które znajdują się w koszyku. - popraawiono

4.3 Po wybraniu opcji „Złóż zamówienie”, uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru.

4.4 Klienci posiadający konto klienta na stronie „Sklepu”, po zalogowaniu uzyskują dostęp do dodatkowych opcji takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnie, złożone zamówienie.

4.5 Po wybraniu sposobu dostawy (na podany adres) i wprowadzeniu wymaganych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), należy wybrać sposób płatności.

4.6 Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności online (przelew bankowy lub PayU).

4.7 Następnie Klient poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie i zapłać” dokonuje złożenia zamówienia. Kliknięcie tego przycisku powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sklepu i skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem z obowiązkiem uiszczenia opłaty za zamówienie.

4.8 Po kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie i zapłać”, a jeśli Klient wybrał płatność online, także po dokonaniu płatności poprzez serwis PayU, Klient jest przekierowywany do strony, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.

4.9 W przypadku wybrania jako formy płatności za towar płatności online (przelew lub system PayU), dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania płatności na rachunek „Sklepu”, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, umowa nie zostanie zawarta, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji, jeśli Klient nadal chce dokonać zakupu wybranego towaru, musi ponownie złożyć zamówienie.

4.10 Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.

4.11 Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

4.12 „Sklep” może kontaktować się z Klientem mailowo lub telefonicznie, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

5. CENY

5.1 Ceny widoczne na stronie „Sklepu” wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

5.2 Do ceny zamawianego towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

5.3 Cena końcowa podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną i wiążącą dla Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez „Sklep” zmian cen, w tym rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

5.4 „Sklep” zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa.

6. DOSTĘPNOŚĆ ZAMÓWIONYCH TOWARÓW

6.1 W karcie produktu udostępniana jest Klientom informacja tylko o dostępnym zakresie rozmiarów. Rozmiary niedostępne nie są widoczne w karcie produktu.

6.2 W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

7. NIEMOŻNOŚĆ ZREALIZOWANIA ZAMÓWIENIA

W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.

8. DOSTAWA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

8.1 Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski oraz wybranych krajów Unii Europejskiej.

8.2 Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto bankowe „Sklepu”.

8.3 Jeżeli wybrany towar jest dostępny, realizacja zamówienia rozpoczyna się w ciągu maksymalnie 4 dni roboczych od dnia wpłynięcia 100% należności za zamówienie na konto bankowe „Sklepu”. Od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany kurierowi.

8.4 Dostarczaniem zamówień zajmuje się firma kurierska. Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych od dnia prawidłowego złożenia zamówienia.

9. FORMY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE

9.1 Szybki przelew: dokonywany przy użyciu serwisu PayU. Przy wyborze formy płatności PayU, Klient zostaje przekierowany na stronę wybranego z listy banku, aby dokonać transferu pieniędzy.

9.2 Przelew tradycyjny: dokonywany na wskazany przez „Sklep” numer konta bankowego. Przy wyborze tej opcji płatności Klient musi mieć świadomość, że czas zaksięgowania środków na koncie bankowym „Sklepu”, a tym samym czas realizacji zamówienia może się wydłużyć o kilka dni.

10. WYKONANIE UMOWY – TERMIN

W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy, „Sklep” zobowiązuje się do przekazania towaru kurierowi w terminie do 4 dni roboczych, od poprawnego złożenia i opłacenia zamówienia lub, w przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia, do poinformowania Klienta o braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w takim terminie. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem niedziel oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.

11. KOSZT DOSTAWY

11.1 Dostawy realizowane są na terenie Polski oraz wybranych krajów Unii Europejskiej. Wysyłki zagraniczne realizowane są po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym w celu indywidualnej wyceny kosztów wysyłki za granicę.

11.2 Koszt dostawy uzależniony jest od wartości zamówienia i wynosi:

Na terenie Polski, przy zamówieniu poniżej 300 zł brutto:

- Kurier DPD – 11,00 PLN brutto;

- Odbiór własny w siedzibie firmy - 0,00 PLN brutto

Przy zamówieniu powyżej 300 zł brutto – dostawa na terenie Polski GRATIS.

12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

12.1Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

12.2 Możliwość odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

12.3 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować „Sklep”, www.e-romantica.pl, ul. 6 Sierpnia 14, 90-416 Łódź, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w formie pisemnej (np. pocztą elektroniczną na adres: sklep@e-romantica.pl).

12.4 Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie sklepu internetowego.

12.5Klient może również wypełnić online i przesłać formularz odstąpienia od umowy, dostępny przy każdym zamówieniu w panelu Klienta. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Klientowi zostanie niezwłocznie przesłane potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

12.6 W przypadku odstąpienia od umowy „Sklep” zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez „Sklep”), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.

12.7 „Sklep” może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Towar należy odesłać na adres: ROMANTICA Mariola Wesołowska, ul. 6 Sierpnia 14, 90-416 Łódź, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował „Sklep” o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym opakowaniu, z kompletną jego zawartością z oryginalną metką, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone i bez oznak użytkowania.

Klient jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. „Sklep” nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem.

12.11 Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13. REKLAMACJE

13.1 Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów „Sklep” ponosi odpowiedzialność za wady.

13.2 Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym E-ROMANTICA.PL może być reklamowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.

13.3 Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez „Sklep” lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres „Sklepu” podany w punkcie 1.2, mailowo na następujący adres e-mail: sklep@e-romantica.pl

W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

13.4 W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany formularz „Reklamacja” (dostępny w serwisie internetowym, w panelu Klienta, przy każdym zamówieniu), który można wypełnić online lub wydrukować, a następnie odesłać towar na adres: ROMANTICA Mariola Wesołowska, ul. 6 Sierpnia 14, 90-416 Łódź.

13.5 Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia.

13.6 W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

14. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

14.1 Klient może zrezygnować z zamówienia.

14.2 Klient ma możliwość anulowania zamówienia poprzez kontakt telefoniczny ze „Sklepem” i poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do każdego zakupionego towaru dołączony jest paragon fiskalny lub faktura VAT. „Sklep” nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta.

15.1. Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez „Sklep” danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.

15.2. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i o prowadzącym sklep internetowy.

15.3. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Sklep Internetowy Romantica Mariola Wesołowska z siedzibą w Łodzi pod adresem: ul. 6 Sierpnia 14, 90-416 Łódź. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.

Aktualności

Przeczytaj co dzieje się w świecie mody